Wyższe Wydanie Męskości

STANDARD

Udział w jednym module

1750 zł

 

Wyższe Wydanie Męskości

MEDIUM

Udział w dwóch modułach

3400 zł

 

Wyższe Wydanie Męskości

PREMIUM

Udział w trzech modułach

4950 zł

 

Warsztaty modułowe***.

* Każdy z modułów można realizować oddzielnie, razem realizowane stanowią podstawy do pracy ze sobą oraz w przypadku terapeutów szeroką bazę do pracy z klientem.
** Każdy z modułów jest poświadczany odrębnym certyfikatem.
*** Program warsztatów jest programem autorskim na podstawie aktualnej wiedzy świata medycyny i psychologii i stanowi własność Organizatora tj. Holistic Brain Sp.z.o.o oraz osób współpracujących z projektem: EMOCJONARIUM w myśl rozumienia prawa o ochronie praw autorskich (Dz.U.z 1994r nr24, poz.83, tekst jednolity Dz.U.z 2021r.poz.1062).