CO TO SĄ EMOCJE?

Emocja jest to tzw. uniwersalny język, którym posługujemy się od dawien dawna, a także możemy się nim porozumieć na całym świecie.

Emocje towarzyszą nam od pierwszych chwil naszego życia do jego końca. Mogą być przedstawiane/prezentowane za pomocą słów jak i za pomocą mowy ciała. Każdy z nas obserwując emocje u drugiego człowieka może choćby w przybliżeniu powiedzieć co wówczas dzieje się z daną osobą.

Język emocji jest pierwszym kontaktem ze światem zewnętrznym. Początkowo poprzez płacz, wodzenie wzrokiem, gaworzenie, próby kopiowania itp. próbujemy porozumieć się z innymi z naszego świata. Następnie każde kolejne doświadczenia budują coraz bardziej złożone sieci neuronowe, które w późniejszym etapie naszego życia umożliwiają zrozumienie i właściwe reakcje na zachowania. Emocje wpływają na jakość życia, są głównym lecz podświadomym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji (można wskazać na to, że zabarwiają jasnymi lub ciemnymi kolorami ogląd rzeczywistości). Reguluje nimi samoregulujący system, który porównuje zewnętrzne jak i wewnętrzne zdarzenia ze związanymi celami. Zatem, gdy uda
nam się osiągnąć sukces to odczuwamy radość zaś kiedy ponosimy swoistego rodzaju porażkę odczuwamy smutek, gniew.

Zatem pamiętajmy! – reakcje emocjonalne są pierwotne, nieuniknione, nieodwołalne, związane z nami – z naszym JA, intencjonalne, a czasami oddzielone od kogoś lub od treści.

EMOCJE I ICH WPŁYW NA LUDZKIE POSTĘPOWANIE

Emocje towarzyszą nam każdego dnia. Wpływają na nasze zachowania i są reakcją na warunki panujące w otoczeniu. Istnieje wiele różnych rodzajów emocji, które mają wpływ na to, jak żyjemy i jak wchodzimy w interakcję. Wybory, których dokonujemy, działania, które podejmujemy i nasze postrzeganie – na to wszystko wpływają emocje.

Ciekawostka:

Emocje podstawowe są przeżywane zarówno przez ludzi jak i przez zwierzęta.

Mamy 6 podstawowych emocji:

Umiejętności rozpoznawania emocji, zwłaszcza własnych jest bardzo ważne, bo niejednokrotnie ułatwia to nam nasze życie. Emocje mają za zadanie komunikować. Ponieważ wszystkie dla nas ważne wydarzenia mają wpływ na nasze odczucia i w efekcie zachowania. Zatem należy pamiętać, że każdy z nas jest zarówno nadawcą jak i odbiorcą emocji.

W rozwoju ewolucyjnym człowieka emocje stały się elementem, który umożliwiły człowiekowi przetrwanie. Niezależnie od dalszego rozwoju człowieka, emocje w dalszym ciągu są podstawą podejmowania przez nas decyzji. Zaś ich intensywność, sposób prezentowania może stać się przyczyną napotykających nas problemów.

Pamiętajmy zatem, że ważna jest praca nad emocjami, nad ich wypuszczaniem, kontrolowaniem, a nie blokowaniem. Jeśli przekaz informacji jest zakłócony lub
zablokowany – pojawiają się wówczas pewnego rodzaju komplikacje i problemy.

Zakłada się, że każda emocja posiada znak (wartość), intensywność (subiektywne lub obiektywne odczuwanie siły danej emocji) oraz treść
(przedmiot emocji np. obiekty, osoby, które wywołują daną sytuację).

Organizm człowieka tworzy emocje na podstawie doświadczenia oraz informacji na temat wcześniejszych przeżyć, które przechowywane są w naszym ciele i umyśle. Emocje są niejako wibracjami czystej energii. Każdy z nas ma swoją własną niepowtarzalną częstotliwość drgań. Pamiętajmy zatem, że wszystko we wszechświecie jest formą energii, emocje również. Prawa fizyki kwantowej udowadniają, że energie wzajemnie na siebie oddziaływają. Zatem nieustannie pozostajemy pod wpływem emocji, bo nasze ciało również stanowi formę energii. Zatem musimy pamiętać, że ta zależność sprawia, że emocje w potężny sposób oddziaływają na człowieka na poziomie: mentalnym, emocjonalnym jak i fizycznym.

Jakie są emocje?

Przykłady i rodzaje emocji podstawowych

Radość

Ze wszystkich różnych rodzajów emocji, radość jest tym, do którego ludzie dążą najbardziej. Radość jest często definiowana jako przyjemny stan emocjonalny, który charakteryzuje się uczuciem zadowolenia, radości, satysfakcji i dobrego samopoczucia. Ten rodzaj emocji jest wyrażany poprzez:

 • Mimika  twarzy: uśmiechanie się
 • Mowa  ciała: swobodna postawa
 • Ton głosu: przyjemny sposób mówienia

O ile radość jest uważana za jedną z podstawowych ludzkich emocji, o tyle na to, co naszym zdaniem będzie je tworzyć, duży wpływ mają czynniki zewnętrzne. Osiągnięcie pewnych rzeczy materialnych, poprawa statusu społecznego będzie przynosiło radość. Badania potwierdzają, że radość odgrywa rolę zarówno w zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym.

Smutek

Smutek jest przeciwieństwem radości. Kojarzony z uczuciem rozczarowania, żalu, beznadziejności, bezinteresowności i stłumionego nastroju. Podobnie jak inne emocje jest czymś, czego wszyscy ludzie doświadczają od czasu do czasu. W niektórych przypadkach ludzie mogą doświadczać długotrwałych i ciężkich okresów smutku, które mogą przekształcić się w depresję. Smutek może być wyrażony na wiele sposobów, w tym płacz, stłumiony nastrój, letarg i wyciszenie, wycofanie się.

 • Mimika twarzy: ściągnięte usta
 • Mowa ciała: głowa pochylona schowana w barkach, sylwetka zgarbiona
 • Ton głosu: powolny, drżący, niepewny

Rodzaj i nasilenie smutku może się różnić w zależności od pierwotnej przyczyny, a sposób, w jaki ludzie radzą sobie z takimi uczuciami, również może się różnić. Smutek może prowadzić do unikania sytuacji, ludzi, lęku przed rzeczywistością, natłoku negatywnych myśli, destrukcji.

Strach

Strach jest emocją, która odgrywa ważną rolę w przetrwaniu. Kiedy stoimy przed jakimś niebezpieczeństwem i doświadczamy strachu, przechodzimy przez coś, co nazywamy „uciekaj albo walcz”. Nasze mięśnie stają się napięte, tętno i oddech wzrasta, a umysł staje się bardziej czujny, skłaniając ciało do ucieczki od niebezpieczeństwa lub pozostania i podjęcia walki.

 • Mimika twarzy: poszerzenie oczu i cofnięcie języka lub podbródka
 • Mowa ciała: próba ukrycia się lub lęk przed zagrożeniem, szybki oddech i intensywniejsze bicie serca
 • Ton głosu: drżący, niepewny, brak głosu

Wstręt (odraza)

Wstręt to kolejna z sześciu podstawowych emocji. Na poczucie wstrętu składa się wiele czynników. Nieprzyjemny smak, zapach, lub nieprzyjemny obraz. Wstręt może się objawiać na kilka sposobów, w tym:

 • Mimika twarzy: odwracanie się od źródła wstrętu
 • Mowa ciała: wymioty
 • Ton głosu: niższy, brak

Złość

Złość jest szczególnie silną emocją charakteryzującą się uczuciem wrogości, wzburzenia, frustracji i antagonizmu wobec innych. Podobnie jak strach, gniew może odgrywać rolę w walce lub w reakcji na ucieczkę. Kiedy zagrożenie generuje uczucie złości, możemy być skłonni do automatycznego odparcia niebezpieczeństwa i ochrony siebie. Gniew przedstawia się:

 • Mimika twarzy: marszczenie się
 • Mowa ciała: zajęcie silnego stanowiska lub odwrócenie się
 • Ton głosu: podniesiony głos, krzyk
 • Reakcje fizjologiczne: pocenie się lub zaczerwienienie skóry
 • Zachowania agresywne: uderzanie, kopanie lub rzucanie przedmiotami

Podczas gdy złość jest postrzegana jako negatywna emocja, czasami może być emocją pozytywną. Może być czynnikiem inspirującym i motywującym do działania i szukania rozwiązania niepokojących sytuacji. Złość z reguły jest jednak problemem, gdy staje się nadmierna lub wyrażona zostaje w sposób, który jest niezdrowy, niebezpieczny lub szkodliwy dla innych. Niekontrolowana złość może szybko przerodzić się w agresję, znęcanie się lub wprost przemoc.

Ten rodzaj emocji może mieć różne konsekwencje. Niekontrolowana złość może utrudniać podejmowanie racjonalnych decyzji, a nawet mieć wpływ na zdrowie fizyczne. Z medycznego punktu widzenia związana jest z chorobami wieńcowymi i cukrzycą. Jest ona również związana z zachowaniami, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, takimi jak agresywna jazda samochodem, spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.

Zaskoczenie

Jest zazwyczaj dość krótka i charakteryzuje się fizjologiczną reakcją na coś nieoczekiwanego i niespodziewanego. Ten typ emocji może być zarówno pozytywny, jak i negatywny lub neutralny.

 • Mimika twarzy: podniesienie brwi, poszerzenie oczu i otwarcie ust
 • Reakcje fizjologiczne: odskok do tyłu, podskok
 • Reakcje werbalne: krzyk, sapanie

Zaskoczenie jest kolejnym rodzajem emocji, która potrafi wywołać nagłą reakcję. Ludzie mogą doświadczyć nagłego skoku adrenaliny, który pomaga przygotować ciało do walki lub ucieczki. Badania wykazały, że ludzie mają tendencję do nieproporcjonalnego zauważania zaskakujących zdarzeń. Dlatego właśnie zaskakujące i niezwykłe wydarzenia usłyszane w wiadomościach mają tendencję do zaznaczania się w pamięci bardziej niż inne.