EMOCJONALNE PRZYCZYNY POWSTAWANIA CHORÓB

Zdrowie – definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

„Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu (wellbeing) fizycznego, psychicznego i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia.

Zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne, a nie tylko brakiem-obiektywnie istniejącej – choroby, czy niepełnosprawności.”

Choroba – definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Choroba jest takim stanem organizmu, kiedy to czuje się on źle, a owego złego samopoczucia nie można jednak powiązać z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym, lecz z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. Przez dolegliwości rozumiemy przy tym doznania, które są przejawem nieprawidłowych zmian struktury organizmu lub zaburzeń regulacji funkcji narządów.

W definicji tej jest mowa o zmianach struktury organizmu wynikających z:

  • błędów w zapisie genetycznym na wzorzec organizmu
  • programie na rozwój embrionalny organizmu, przekazywanym także genetycznie
  • zaprogramowanych mechanizmach reakcji na ingerencję zewnętrzną, co dotyczy w szczególności reakcji układu immunologicznego
  • ekspozycji na szkodliwe czynniki zewnętrzne tak znaczne, iż przekraczają zdolności adaptacyjne ustroju

Medycyna akademicka bazuje na definicji WHO i zadawala się wnioskiem: że jeśli nie ma choroby, czy niepełnosprawności to człowiek jest zdrowy.

Medycyna akademicka upatruje przyczyn chorób w spektrum fizycznym: takich jak bakterie, wirusy, upadki, wypadki, czy nieprawidłowości wynikające z genów czy promieniowania.

Tym samym patrzy na nas, jako człowieka, przez pryzmat mechaniczny jak na maszynkę, w której można powymieniać różne części, żeby mechanizm dalej działał. Takie procedury działają na krótko gdyż za chwilę inna część odmawia posłuszeństwa na wskutek reakcji kaskadowej.

Medycyna konwencjonalna działa tak, gdyż opiera się na tym co materialne, policzalne, co da się zmierzyć, zważyć ,ująć w liczby, statystyki. Oczywiście! Jest cudowna w ratowaniu życia człowieka oraz posiada materialne, namacalne rozwiązania techniczne. Niemniej to są tylko rozwiązania objawów choroby, nie zajmujące się tym samym rozwiązaniem przyczyny.

A TERAZ!

Nadszedł moment aby przybliżyć ci odkrycia, o których coraz częściej się mówi i które nadały początek innym kierunkom rozwoju nauki.

Zacznijmy od 1981 roku, w którym to, doktor nauk medycznych Ryke Geerd Hamer na Uniwersytecie w Tybindze zaprezentował swoją pracę habilitacyjną, w której ogłosił tezę, że wszelkim źródłem chorób są emocje. Tezę tę postawił na wskutek badań jakie przeprowadził pracując z pacjentami onkologicznymi.

Na jakiej podstawie wysnuł tak antysystemowy wniosek Pan Hamer?

Otóż zanim przeprowadził badania, sam zachorował na raka jądra, krótko po tym jak stracił syna.
Nietrudno się domyślić, że była to olbrzymia trauma. Zastanawiając się dlaczego w tak krótkim czasie dosięgła go choroba, postanowił w miejscu, w którym pracował, poddać badaniu onkologicznych pacjentów, najpierw zbierając od nich wywiad, zadając pytanie jakie przeżycia ostatnio miały miejsce w ich życiu, a następnie sprawdzał obraz mózgu wykonując badanie tomografii komputerowej u tychże pacjentów.

I co się okazało ???

Po przebadaniu ponad 15 tysięcy pacjentów w klinice onkologicznej uniwersytetu w Monachium, każda z tych osób, u których wystąpił nowotwór, wcześniej miała incydent spowodowany szokiem emocjonalnym ( nagły incydent objawiający się utratą np. bliskiej osoby, utratą swojego terytorium, bezpieczeństwa, utratą pieniędzy, majątku). Następnie w obrazie tomografii mózgu widoczna była „lezja” (przecięcie połączeń w tkance mózgowej, nazwana później „ogniskiem Hamera”) i w zależności czego obszar „lezji” dotyczył, tak w konsekwencji zainfekowana chorobą została tkanka należąca do obszaru mózgu, którą dany obszar mózgu zawładał.

Wnioski z badań postanowił ogłosić w ramach swojej habilitacji.

WOW! powiesz, i co dalej? Czemu o tym się nie mówi i nie nagłaśnia w dzienniku telewizyjnym?

Przyczyn jest wiele. Sam Hamer miał wiele poważnych problemów z tego tytułu, że odważył się postawić tak antysystemową tezę w 1983r. Na szczęście z upływem lat, przyszła mu w sukurs nauka i jej odkrycia z dziedziny mechaniki kwantowej, psychobiologii, neuropsychologii, neurobiologii, biofizyki, biologii medycznej, medycyny kwantowej (badania Quantec).

Sam Hamer nazywany jest twórcą NOWEJ GERMAŃSKIEJ MEDYCYNY i ona właśnie stanowi podstawę dla TOTALNEJ BIOLOGII*.

Teza Hamera zainteresowała innego lekarza, onkologa, specjalisty z zakresu medycyny ratunkowej, psychoterapeuty, Claude Sabbah’a, który na podstawie 35 lat badań pacjentów i ich chorób, stwierdził ścisłą zależność między:

PSYCHE - MÓZGIEM A CIAŁEM. I stworzył tym samym TOTALNĄ BIOLOGIĘ.

Głównym założeniem TOTALNEJ BIOLOGII jest to, że MÓZG jest głównym zawiadowcą wszystkich funkcji biologicznych w naszym organizmie, a choroba jest jednym z programów, które mózg włącza w sytuacji silnego stresu lub głębokiego konfliktu, którego doświadczają wszystkie istoty żywe.

Zatem :
Totalna Biologia przyjmuje odmienną koncepcję choroby aniżeli medycyna konwencjonalna (patrz wyżej). Zakłada ona, że choroba nie jest błędem natury, lecz najlepszym rozwiązaniem mózgu na utrzymanie organizmu przy życiu oraz skupia się na przyczynie, a nie na objawach choroby. Bazuje na stwierdzeniu, że to właśnie myśli i powiązane z nimi emocje – znacząco wpływają na nasz stan zdrowia.

Dzisiaj, dzięki odkryciom takim, że każda komórka odbiera sygnał chemiczny i na wskutek tego aktywuje lub dezaktywuje (jakieś tam), procesy w komórce mogą następować zmiany dotyczące samej pracy komórki, a tym samym zapisanym kodzie DNA wewnątrz komórki.

Co to dla Nas oznacza?

Najprościej można to przedstawić tak: przychodzisz na świat z jakimś tam zapisem genetycznym, który jest zapisem stanów emocjonalnych twoich przodków. Na ten program „pokoleniowy”, wgrywane zostają każdego dnia aplikacje z twojej rzeczywistości, w której przebywasz. Z powodu zapisu jaki w sobie nosisz oraz tego gdzie i z kim przebywasz, będziesz reagował w taki czy inny sposób na sytuacje negatywne czy pozytywne, nakładając swój kod emocji na podstawowy program.

Twój każdy płacz, smutek, zazdrość, złość, gniew, radość, będą wpływać na każdą komórkę Twojego ciała, od momentu narodzin do teraz. Twoje reakcje psychiczne na wskutek emocji, będą powodować reakcje chemiczne blokujące lub otwierające wpływ substancji chemicznych do i z komórki, a To z kolei będzie komórkę warunkować do prawidłowego podziału albo do destrukcji.

A tutaj znajdziesz ogólny podział narządów zainfekowanych bądź narażonych na dysfunkcję z uwagi na emocje jakie wystąpiły lub wystąpią:

serce lub jelito cienkie = nieodwzajemniona miłość, opuszczenie, porzucenie, zagubienie, zdrada, niepewność, wrażliwość

śledziona lub żołądek = zamartwianie się, niepokój, odraza, rozpacz, beznadzieja, brak kontroli, niska samoocena, porażka

płuca lub jelito grube = odrzucenie, płacz, smutek, zniechęcenie, bronienie się, bezsilność, żal, zaciętość, zdezorientowanie

wątroba lub pęcherzyk żółciowy = nienawiść, poczucie winy, rozgoryczenie, uraza, złość, brak uznania, depresja, frustracja, panika, niezdecydowanie

nerki lub pęcherz moczowy = poczucie winy, strach, brak wsparcia, konflikt, niepewność

gruczoły i narządy płciowe = poniżenie, niska samoocena, zazdrość, przytłoczenie, emocjonalny szok, zdrada, odrzucenie

Jeśli zainteresował ciebie ten temat oraz ogólny podział kodu emocji – zachęcam do zaznajomienia się z pracami na ten temat, chociażby w leksykonie chorób totalnej biologii („Recall Healing” Gilbert Renaud) lub ”Biologika„ Roberto Barnai lub „Kod Emocji” Bradley’a Nelson’a, posłuchania wykładów Pani dr nauk med. Marzanny Radziszewskiej
lub przeczytania Jej prac.

Dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, na bazie odkryć nauki, że:

1

pamięć komórkowa istnieje
2

mózg zapisuje informacje tylko na podstawie emocji
3

na wskutek pamięci komórkowej to, co podejmuje decyzje to MÓZG a nie TY, w ramach przetrwania i ochrony przed utratą energii dla jego istnienia, wysyła twojej świadomości decyzję na kilka sekund przed świadomym jej podjęciem i wyartykułowaniem przez CIEBIE: SIC!